Cepte Meclis

belediye meclisi

Cepte Meclis

Meclis artık cep telefonunuzda...

Oy kullanan Türk vatandaşları, demokratik katılımı yalnızca seçim dönemlerinde sandığa gitmek olarak görmektedir. Halbuki demokratik katılım, temsilcilerin karar alma süreçlerinde vatandaşın görüş, bilgi ve önerilerini önemseyerek hareket etmesini gerektirirken, demokrasinin tabana yayılması sağlanarak siyasette halkın isteklerini karşılayabilecek yönetim anlayışları inşaa edilmelidir. Demokratik katılımı güçlendirecek en önemli unsurlardan birisi bilinçli seçmen profili oluşmasına katkı sağlamaktır. Cepte Meclis, seçmenleri, TBMM ve belediye meclisinde yürütülen faaliyetlerden akıllı cep telefonlarına yükleyecekleri bir mobil uygulama vasıtasıyla kısa ve öz bir şekilde haberdar ederek bilinçli seçmen profili oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca gençler arasında yaygın kullanılan cep telefonlarıyla apolitik olan gençlere kolaylıkla erişerek onların siyaset gündeminden haberdar olmasını sağlayacaktır. Partiler bilinçli seçmen profili karşısında daha sonuç odaklı ve daha etkili siyaset ve politikalar geliştirmek zorunda kalacak, bu sayede kişi odaklı siyasetten çok fikir odaklı siyasetin gelişmesine ortam sağlayacaktır. Söz, temsilcilerden alınıp gerçek sahibi olan millete verilecektir. Günümüzde internet teknolojileri bilgi paylaşımı açısından önemli bir noktaya gelmiştir.

Radyo ve televizyon gibi klasik medya anlayışı seçmenler üzerinde tarafsızlığını ve bilgi güvenilirliğini yitirmiş, internet teknolojilerinin de gelişimi ile daha çok yeni medya akımı denen araçlar (sosyal medya, mobil uygulama vb.) üzerinden doğru bilgiye erişim imkanı artmıştır. Cepte Meclis uygulaması üyelik/profil, bildirim duvarı, arama ve filtreleme, reklam, yönetim paneli ve çekiliş/ödüllendirme bölüm ve bileşenlerinden oluşmaktadır. Türk seçmenler için Türkçe dilde hazırlanacaktır. Cepte Meclis ülkemizde demokratik katılımı güçlendirerek, demokrasinin tabana yayılması için çok kısa sürede milyonlarca seçmenin telefonlarında yerini alacaktır.