Gençlik

BLOGLAR

Laiklik-Şeriat Kıyaslamasıyla Toplumun ve Özgürlüğün Sınırları

Laiklik-Şeriat Kıyaslamasıyla Toplumun ve Özgürlüğün Sınırları

Günümüz dünyasında toplumsal yapılar ve yönetim biçimleri farklı felsefi ve dini temellere dayalı olarak çeşitlenmektedir. Bu bağlamda, laiklik ve şeriat gibi kavramlar, toplumun ve bireylerin özgürlükleri ile ilgili tartışmaları beraberinde getirmektedir. Toplumların yönetim biçimleri ve hukuk sistemleri, tarihsel, kültürel ve ...

Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadelede İstanbul Sözleşmesi

Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadelede İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve kadına yönelik şiddeti önleme ve mücadelede temel standartları belirleyen uluslararası bir sözleşmedir. 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır. Sözleşme, imzacı devletlere toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde politikalar üretme, ekonomik kaynakları artırma, şiddet istatistiklerini ...

Türkiye'de İdam Cezası Tartışmaları ve Etkileri

Türkiye'de İdam Cezası Tartışmaları ve Etkileri

Türkiye'de son yıllarda idam cezasıyla ilgili yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. İdam cezasının geri getirilmesi veya getirilmemesi konusundaki görüş ayrılıkları, toplumun farklı kesimlerinde yoğun duygusal ve ideolojik tepkilere neden olmaktadır. İdam cezası, bir suçlunun hayatını kaybetmesi anlamına gelmekte ve bu nedenle etik, ...

Avrupa'da Yükselen İslamofobi ve Kur'an Yakma Olayları

Avrupa'da Yükselen İslamofobi ve Kur'an Yakma Olayları

Son zamanlarda İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde Kur'an yakma faaliyetleriyle müslümanlığa karşı yapılan provakatif eylemlere üzülerek şahit oluyoruz. Bu provokatif eylemler, İslam dinine ve Müslüman topluluklara saygısızlığın ve tahammülsüzlüğün bir yansımadır. Bu olaylar, Müslüman toplumlar arasında endişe ve korku ...

Toplumların İlerlemesinde İnsan Hakları ve Eşitliğin Önemi

Toplumların İlerlemesinde İnsan Hakları ve Eşitliğin Önemi

İnsan hakları ve eşitlik, modern toplumların temel değerleridir. Bu kavramlar, her bireyin saygı ve adalet içinde yaşama hakkına vurgu yapar. İnsan hakları, her insanın doğuştan sahip olduğu haklarını ifade ederken, eşitlik ise bu hakların herkes için aynı şekilde geçerli olmasını ...